Aktualności

obDARowani bojaźnią Bożą

30 lipca 2018 23:55

Dzisiejsza droga była krótsza, co nie oznacza, że była uboższa duchowo. Rozważaliśmy kolejny z darów Ducha Świętego – bojaźń Bożą. Od samego rana treści przenikały do naszego wnętrza...

Dzisiejsza droga była krótsza, co nie oznacza, że była uboższa duchowo. Rozważaliśmy kolejny z darów Ducha Świętego – bojaźń Bożą. Od samego rana treści przenikały do naszego wnętrza. Są takie cytaty, które podsumowują to, co najistotniejsze w danym dniu i aż się prosi przywołać św. Faustynę, która napisała, że „bojaźń Boża oznacza bardziej uszanowanie pełne zachwytu niż niewolnictwo”. To doskonale łączyło się z wieczornym nabożeństwem pokutnym, na którym ks. Paweł z gnieźnieńskiego seminarium wygłosił nam katechezę o spowiedzi świętej. Zachęcał, abyśmy zaczęli postrzegać ją bardziej jako spotkanie z nieskończoną miłością Boga niż miejsce tortur. Trzeba przestać stawiać w centrum własne grzechy i słabości i siebie samego… Lepiej ukryć się w pokorze i zrobić więcej miejsca Miłości.

Pokrzepieniem dla wszystkich była modlitwa wstawiennicza, do której ustawiło się bardzo wielu pielgrzymów z grupy czerwonej, pomarańczowej i niebieskiej…

Zapraszamy do galerii!