Wydarzenia

Markowice

12 październik 2019 08:30

12 października

Od 2001 roku w Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Do podjęcia tych inicjatyw włącza się cała Polska. W naszym regionie w przeddzień papieskiej niedzieli organizowana jest piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Markowickiej, Królowej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw. Od kilku lat do markowickiego sanktuarium przychodzi młodzież m.in. z Inowrocławia, Gniewkowa, Kruszwicy, Strzelna, Mogilna, Barcina, Janikowa.

Można powiedzieć śmiało, że przez tyle lat pielgrzymka wrosła w jesienny krajobraz kujawskiej ziemi. Co roku gimnazjaliści (i nie tylko) na początku września pytają: kiedy do Markowic? ;-)

W tym roku obchodzić będziemy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”.

Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z książki Wstańcie, chodźmy! Św. Jan Paweł II pisze tam między innymi: Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusie, umocnieni nadzieją, która zawieść nie może, kroczmy razem drogami nowego tysiąclecia: „Wstańcie, chodźmy!” (por. Mk 14, 42). Przywołuje tym samym słowa Jezusa Chrystusa skierowane do Apostołów w bardzo dramatycznych okolicznościach, już po Ostatniej Wieczerzy i modlitwie w Getsemani, tuż przed pojmaniem, procesem i męką. W kolejnych rozdziałach Papież podejmuje rozważania o swoim powołaniu, powołaniu biskupim, odwołując się do osób, miejsc, symboli, gestów, zadań, które wyjaśniają posługę biskupa i były ważne w jego życiu. Zaczyna od Wieczernika w Jerozolimie, chcąc wyraźnie wskazać na łączność biskupa z Jezusem Chrystusem i Apostołami.

Treść książki i czas, w którym będziemy przeżywać XIX Dzień Papieski zachęcają, by w naszej refleksji zatrzymać się nad:

  • I Pielgrzymką Św. Jana Pawła II do Ojczyzny (2-10 czerwca 1979 roku);
  • Osobą Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Gdzie?

Markowice