DOMowa Szkoła Modlitwy

DOMowa Szkoła Modlitwy

Próbowałeś zaDOMowić się w modlitwie? Nie udało się? Pewnie zwyciężyły brak czasu, brak umiejętności, zniechęcenie… Modlitwa jest najważniejszym i najbardziej owocnym działaniem jakie możemy podjąć. Zbyt łatwo z niej rezygnujemy lub odkładamy na później. Jak to zmienić?

DOMowa Szkoła Modlitwy ma nam pomóc poznać różne rodzaje i formy modlitwy, ale przede wszystkim doświadczyć jej głębi. DOMowa Szkoła Modlitwy to nie tyle wykłady, co kilka prostych i potrzebnych uwag dotyczących modlitwy. Reszta to czas na osobistą modlitwę!

Brat Albert

Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą.

Zawsze się modlić. Nie prosić – to nic nie mieć.

Jan Paweł II

Drodzy młodzi, tak jak pierwsi uczniowie – pójdźcie za Jezusem! Nie bójcie się zbliżyć do Niego, przekroczyć progu Jego domu, rozmawiać z Nim twarzą w twarz, jak z przyjacielem.

Drodzy młodzi, szukajcie w swoich grupach okazji do słuchania i poznawania słowa Bożego, zwłaszcza poprzez czytanie Pisma Świętego (lectio divina): odkryjecie tajemnice Serca Bożego, które pomogą wam rozeznawać sytuacje i zmieniać rzeczywistość. Prowadzeni przez Pismo Święte, będziecie mogli rozpoznać obecność Pana w waszym życiu i nawet „pustynia” stanie się wówczas „ogrodem”, w którym stworzenie może prowadzić zażyłą rozmowę ze swoim Stworzycielem: „Kiedy czytam Boskie Pismo, Bóg na nowo przechadza się po ziemskim Raju”.

Benedykt XVI

Co to znaczy budować na skale? Budować na skale to przede wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem. Jezus mówi: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale”. Nie chodzi tu o puste słowa, wypowiedziane przez kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie słów Jezusa.

Franciszek

Pytajcie Jezusa, rozmawiajcie z Jezusem. A jeśli w życiu popełnicie błąd, potkniecie się, robicie coś złego, nie lękajcie się. Jezu, popatrz, co zrobiłem! Co teraz powinienem zrobić? Rozmawiajcie jednak z Jezusem zawsze, w dobrym i złym, gdy zrobicie coś dobrego i gdy zrobicie coś złego. Nie bójcie się Go! To jest modlitwa.