DOMowa Szkoła Lidera

DOMowa Szkoła Lidera

W każdym DOMu jest głowa rodziny, dzięki której wszystko funkcjonuje, która organizuje życie DOMu, stoi na czele rodziny, przewodzi, wyznacza zadania, ale także służy całym sobą.

DOMowa Szkoła Lidera ma nam przypomnieć, że w akcie stworzenia świata Bóg powołał każdego z nas do bycia liderem, powierzył nam odpowiedzialność za nas samych i za stworzenie. Ma nas to zmotywować do wzrostu duchowego i rozwoju na wielu płaszczyznach życia. W DOMu mamy poznać charyzmat lidera i konsekwentnie przyjąć go jako powołanie i drogę życia duchowego.

 Brat Albert

Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach i szalejących bałwanach morskich, gdy opieka Boska nad nami, przed niczym zaś się nie cofać, a na wszystko być gotowym, jeśli Bóg czego od nas zażąda.

Nie postępować przez ciągłe zwycięstwa nad sobą, znaczy cofać się.

Niech sprawa mojego udoskonalenia będzie odtąd dla mnie jedyną.

Trzeba wysoko latać ponad błota i przepaście i równiny i góry i chmury i burze i cierpieć też.

Kogo Pan Jezus sobie wybrał, temu i sto piekieł nie zaszkodzi.

Zwyciężać w szlachetnej walce ducha, jest to zdobywać królestwa i trony dla siebie i drugich na całą wieczność.

Jan Paweł II

Jezus jest przyjacielem wymagającym, który wytycza wzniosłe cele, nakazuje zapomnieć o sobie, aby wyjść Mu naprzeciw i złożyć w Jego ręce całe swoje życie: „kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”. Ta propozycja wydaje się trudna, a niektórych przypadkach może nawet budzić lęk. Lecz – pytam was – czy lepiej zgodzić się na życie pozbawione ideałów, na świat zbudowany wyłącznie na obraz i podobieństwo człowieka, czy ofiarnie szukać prawdy, dobra, sprawiedliwości, pracować dla świata, który będzie odbiciem piękna Bożego, nawet za cenę ciężkich prób, którym trzeba stawić czoło?

Benedykt XVI

Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykacie na tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie zniechęcajcie się! Wiara mocna musi przejść przez próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze.

Franciszek

Jesteśmy częścią Kościoła, więcej, stajemy się budowniczymi Kościoła i aktywnymi twórcami historii. Chłopcy i dziewczęta, proszę was: nie ustawiajcie się w „ogonie” historii. Bądźcie twórcami. Grajcie w ataku! Kopcie piłkę wprzód, twórzcie lepszy świat, świat braci, świat sprawiedliwości, miłości, pokoju, braterstwa, solidarności. Grajcie zawsze w ataku!