O nas

DOMowa edukacja

Edukacja domowa ma najstarszą tradycję w systemie edukacji. Dlatego i my wybieramy to, co sprawdzone. Bez ławek, dzienników, tablicy i głośnych dzwonków wzywających na lekcje chcemy wychować przyszłych świętych! Nieszczęśliwy jest człowiek, który zna wszystko, a nie zna Boga.

DOMowe nauczanie ma skłaniać do zadawania podstawowych pytań: w co wierzę? Jak wierzę? Co warto przekazywać, ukazywać, nazywać po imieniu. Jaki cel nam przyświeca? Dawać wolność, otwierać na świat i jego możliwości. Być twórczym, zdolnym do przywództwa. Rozważać, smakować, wyrażać, nazywać. Być.