Taizé

Taizé

5 stycznia 2018 15:05

Europejskie Spotkania Młodych są jednym z etapów Pielgrzymki zaufania przez Ziemię. Mają być dla młodych drogowskazem na drodze do bycia świadkami pokoju i pojednania między chrześcijanami i między narodami.

Ludzie z różnych krajów, skupieni w jednym europejskim mieście, mają możliwość poznania się oraz wspólnej refleksji nad duchowymi i społecznymi pytaniami naszych czasów.

Jednym z najczęściej używanych słów we wspólnocie Taizé jest prostota, która objawia się we wszystkich dziedzinach życia braci. Nie oznacza to jednak, że duchowość przez nich proponowana jest prosta. Podczas spotkań starają się stworzyć atmosferę przypominającą funkcjonowanie ich wspólnoty, która czerpie z kilku źródeł:

  • Nie jesteś już sam – tysiące młodych ludzi z całej Europy podążają razem drogą do Chrystusa,
  • Modlitwa – w słowie, śpiewie i ciszy młodzi spotykają się z Bogiem,
  • Posiłek – proste jedzenie przypomina o dzieleniu się z potrzebującymi,
  • Gościnność – młodzi są przyjmowani głównie przez rodziny,
  • Tajemnica wiary – odkrywanie Boga połączone z gotowością do złożenia zaufania w Tajemnicy Wiary,
  • Pokój serca – osiąganie wewnętrznego pokoju dającego lekkość, która pozwala wyruszyć w dalszą drogę,
  • Radość – jest tam, gdzie trwa przejrzystość niczym niezmąconej miłości,
  • Prostota – życie w zgodzie z prostym pięknem stworzenia pozwala trzymać się z dala od krętych ścieżek życia, na których łatwo można się pogubić,
  • Miłosierdzie – doskonała miłość, bezmiar życzliwej dobroci, przebaczanie,
  • Zaufanie – młodzi mają mieć odwagę, by uwierzyć, nie lękać się i powierzyć Chrystusowi.


Następne spotkanie: w Madrycie od 28 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r.